«Все ближче до Європи» — Україна отримає найбільшу в ЄС вітрову електростанцію

Будiвництво майже 150 вiтряних енергоустановок потужнiстю до 6 МВт запускається в Запорiзькiй областi в рамках реалiзацiї проекту Zophia.

Щорiчно ця найбiльша в Європi берегова вiтрова електростанцiя зможе виробляти приблизно 1 800 000 МВт/год. електроенергiї. Загальна сума iнвестицiй планується в розмiрi 1,2 мiльярда євро. З них у соцiальну сферу регiону норвезька компанiя NBT, яка реалiзує проект, планує залучити понад 15 мiльйонiв євро.

Нагадаємо, що NBT придбала проект будiвництва вiтроелектростанцiї на територiї Якимiвської i Кирилiвської територiальних громад. Компанiя пiдписала з ОДА договiр про спiвпрацю, у рамках якого було досягнуто домовленостi про залучення iнвестицiй в iнфраструктуру областi.

Як розповiв представник NBT, уже розроблено проектну документацiю й повiдомлено про початок будiвельних робiт.

Проведено оцiнку впливу реалiзацiї проекту на довкiлля. У вивченнi видiв рослин i тварин поблизу мiсця будiвництва ВЕС брали участь представники департаменту захисту довкiлля ОДА, громадських органiзацiй, що займаються захистом навколишнього середовища, i вченi-екологи. За пiдсумками в план розмiщення вiтрякiв внесли корективи.

Обласна влада наполягає на необхiдностi залучення до реалiзацiї проекту жителiв областi та локальних пiдрядникiв, якi платитимуть податки до мiсцевих бюджетiв. Також важливо врахувати думку громад пiд час будiвництва, пов’язану, зокрема, з розвитком додаткової iнфраструктури, пiд’їзних автодорiг i розмiщення баз для зберiгання матерiалiв.

В ОДА зазначають, що схема маршруту перевезення матерiалiв i обладнання повинна забезпечити дотримання вагових норм, мiнiмiзацiю навантаження на мiсцевi дороги i запобiгання дорожньому колапсу в курортний сезон.

Роботи мають намiр невдовзi розпочати й завершити в 2023 роцi. Для цього задiють майже пiвтисячi осiб. Пiд час операцiйної фази роботу вiтропарку забезпечуватимуть до 150 осiб, частину з яких можуть надати заклади профосвiти регiону.

«Для компанiї актуальним є питання спiвпрацi з мiсцевими громадами. Тому важливою частиною проекту є дiалог у соцiальному середовищi. Команда проекту готова в спiвпрацi з громадами реалiзовувати соцiально значущi iнiцiативи.

Прiоритетними сферами для них є освiта, охорона здоров’я, iнфраструктура, культура та спорт», — заявила директор з комунiкацiй проекту Zophia iнгрiд Сара Грiмстад.

Джерело

Share
error: Content is protected !!